گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی


دوره آموزشی  :  منشی گری حرفه ای ۱           کد دوره  :  ۱
کلاس مدرس میزان شهریه تاریخ شروع تعداد جلسات تاریخ پایان برنامه کلاسی
منشی گری حرفه ای ۱ اصغر امام یاری ۲۴۰,۰۰۰ تومان   ۲    بازگشت


کلیه حقوق این سایت متعلق به مجتمع فنی اشراق می باشد