گروه آموزشی بورس


دوره آموزشی  :  بورس۱           کد دوره  :  ۳
کلاس مدرس میزان شهریه تاریخ شروع تعداد جلسات تاریخ پایان برنامه کلاسی
بورس پیشرفته اعلام نشده ۶۵۰,۰۰۰ تومان   ۳۵    
بورس مقدماتی اعلام نشده ۳۰۰,۰۰۰ تومان   ۱۰    
بورس-بازارهای مالی جهان اعلام نشده ۳۰۰,۰۰۰ تومان   ۱۵    

دوره آموزشی  :  بورس۱           کد دوره  :  ۱
کلاس مدرس میزان شهریه تاریخ شروع تعداد جلسات تاریخ پایان برنامه کلاسی
بورس (دوره جامع) آقای جعفری ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان   ۲۰    بازگشت


کلیه حقوق این سایت متعلق به مجتمع فنی اشراق می باشد